Контроль
Якості

Про лабораторію

Під час роботи лабораторія використовує спектрометричні, потенціометричні, титрометричні, гравіметричні вимірювання, що дозволяють здійснювати визначення широкого спектру показників, які характеризують органічне добриво.

Вимірювальною лабораторією проводиться вимірювання органічних добрив за основними показниками якості та їх відповідність характеристикам зазначеним у технічних умовах на продукцію та сертифікатах якості.

Визначення вмісту в органічних добривах гуматів і фульватів, азоту, калію, зольності, органічної речовини, кислотності, вологості дозволяє раціоналізувати систему удобрення сільськогосподарських культур.